J.X., 37, a bank worker in Pasig City, the Philippines

Ang buhay sa quarantine ay mahirap dahil limitado ang kilos, hirap sa pagbili ng pagkain, gamot at walang transportasyon. Ang mga tao ay natatakot dahil may banta ng covid19. Sana makahanap na ng vaccine para makabalik na sa normal na buhay ang mga tao. Dapat magkaroon ng disiplina ang bawat isa para maiwasan ang hawaan at pagpasa ng virus. Kailangan din ng mga taong makatanggap ng ayuda lalo na ang mga natigil sa trabaho. Sa mga taong pumapasok naman sa kanilang trabaho kailangan bigyan sila ng mga protective gears ng kanilang mga employers panlaban sa sakit na nakakahawa. Ang aming gobyerno ay katuwang namin sa pandemic na ito.

[submitted on 5/15/2020]

Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic is an initiative sponsored by the Poetic Media Lab and the Center for Spatial and Textual Analysis at Stanford University.

Our Sponsors and Partners

Find Us!

Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA),
Stanford University

Address:
4th floor, Wallenberg Hall (bldg. 160)
450 Jane Stanford Way
Stanford, CA 94305
Stanford Mail Code: 2055