Browse the Archive

The Stories

Y.B., 66, a homemaker in Parañaque, the Philippines

“Hindi ko kailanman naranasan ang ganitong pandemya sa buong buhay ko. Akala ko ay sa mga pelikula lamang posible ang mga ganitong eksena. Sabi nga nila balang araw, all these will be part of history. Mababasa sa mga libro ng mga susunod na henerasyon ang pandemyang ito na kumitil ng maraming buhay sa buong mundo…”

Read More »

Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic is an initiative sponsored by the Poetic Media Lab and the Center for Spatial and Textual Analysis at Stanford University.

Our Sponsors and Partners

Find Us!

Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA),
Stanford University

Address:
4th floor, Wallenberg Hall (bldg. 160)
450 Jane Stanford Way
Stanford, CA 94305
Stanford Mail Code: 2055